text sms đẹp, sms kute , sms 20 /10 /2012 sms quốc tế phụ nữ ,sms chúc mừng ngày phụ nữ 20 - 10


,*""""*, ,*""""*,
(0 ' _ ' ) ( '_ ' * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
*(*`•.•̣*)(*`•.•̣*)*
**`•.(*`•.•̣*)..•̣**
***`•.á.•̣*** 
mai mai ben nhau!
*™ *I s2 U *™
`'•.*(`'•.**l**.•'̣)*.•'̣
/_____ __/ |
|_.*._.*._| /
|*.*.| |
_|.*.*| |_
/_l*.*.| /_/ 
|_.*._.*._| /
I LOVE YOU
MISS YOU

l╔══╗
l╚╗╔╝
l╔╝╚╗
l╚══╝
l╔╗l♥ღl
l║║╔═╦╦╦╔╗
l║╚╣║║║║╔╣
l╚═╩═╩═╩═╝
l╔╗╔╗
l║║║║
l║╚╝║
     l╚══╝♥♥

╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝
ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ

*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)* 
**`•.(¨`•.•´¨)..•´** 
***`•.¸.•´***
I___LOVE___YOU
(¯`v´¯)(¯`v´¯)F
.´¯`·.¸.·´ `·.¸.·´ ¯`.O
`.....ILOVEYOU....´r
`.. ................. ..´e
` ............´v

»(¯°•.†l0v3U!.•°¯)« 
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)
».·º`·. I s2 U .·´º·.«
(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)
»™ ¶_ove ß@ßY ™«
(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"") 
"-.]~.....♥......~[.-"
(_.-"§"-._)

.+*****+__+*****+._ 
.+...._.+**+__+**+._....+. 
..*+....+.__kiss__.+....+*.. 
__*+.*+...love..+*.+*__ 
_____..*+..*+*..+*..____ 
yêu em và nhớ em rất nhiều!

{@}
*{@} {@} {@}*
:* {@} * {@} * ;*
' @}* {@} *{@}'
* ; {@} * ;
\ \ \ | / / /
\ \ Y / /
\ | /
/()\
llllllllllllll
/(I s2 U)\
/™ MY LOVE ™\

:':___ *"*.*"*.
/\____ __\"+._,_.+"
|_|__[:]__| .-|-|-|-|-|-.
("*-._ :-P _.-*")
"-._ :-) _.-
. (-._ :-| _.-). 
Ngoi nha chung
( ),,( )( ),( )
( ' ; ')(' ; ' )
-( . )--( '.' )-
I I . . I I

('')_(''')_.-''''''-.,()
; . . '; -._ ,   ')_
( o_, )' .__) '-._)
Think of you !
(\__/)
(>'o'<)
(")_(")
I LOVE YOU
   ()""()    
()""()
  ( ,'o')") ("('o', )
  (,,)(")(") (")(")(,,)
Tang e may con gau nez...
 ()'.''.'()
 (  (T)  )
(..) + (..)
 ("'').("'')
O,,
 .*.
 .*.*.
  .*.*.*.
  ,:=:=:=:=:,
  (     ^ ,^    )
  (,,,,)***(,,,,)
            ("")           ("")      !!!

(\ _ /)(\ _ /)
(^_^) (^_^)
(") (") (") (")
Mai ben nhau!
   /)/)ngu ngon naz
 (_ _)Zzzzzz
((")("))

:*~*:._.:*~*:.
 
   ('\_/')("\_/")
      (
^_^)(^_^ )
     
(___*_)(______)
_.-*"""*-._.-*"""*-._
 " (   ' _'  ) ( '_
'     ) "
==(,,)(,,)=(,,)(,,)==
 (""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
   "-.]~....♥.....~[.-"
     (_.-"§"-._)
       I s2 U   
.•:|||||:•. .:::::::::::.
  ( ' .__. ' ) (#'.__.'#)
   ("")-- < ♥ > --(""")
     ME & YOU
  _.-*"""*-._.-*"""*-._
 " (   ' _'  ) ( '_
'     ) "
==(,,)(,,)=(,,)(,,)==

.--I'''"""""""""""":
/ - I   113 love   I
'-O-""""""O"O""-

(")..(")
( ' o ' )
(")----(")
("")--("")

…..oooo0…………..
…..(…..)….0oooo....
……\…(……(…..)….
…….\._)…….)…/…..
………………(_./…..

o,,,o
( ' ; ' )
(, ( ''''') ,)
(") ' (")

/I ,,, /I
( 'V' )
<( ' ' ''''')>
''' '''
/)/)      /)/)
=(';')= =(';')=
,,("),("), ,("),("),,

You & I
-"' /). /) '"-.
( ( ' ; ' ) )
'. (") (") .'
"-.,.-"

( ),,( )( ),( )
( ' ; ')(' ; ' )
-( . )--( ' ' )-
I_ I_ I I

o,,o
( ' o ' )
> " " <
('")('")

o,,,,o./),/)
( ' ; ' )( ' ; ' )
(,,)--(,,)(,,)--(,,)  

-..-. /)./) .-.,.-.
"+" ( ' ; ' ) "+"
.-..-. c( ..c ).-..-.
"+" _.oo. "+"

o,o (>"<)
( ':' )o'' ,. )
(")(")(")("")(,,)

___.|.___
()__)+()__)
()__)+()__)
()__)+()__)
/|\

Coffee
((
(""""""")o
"""""
. ___:':__ 
/\____ _\
|_|__[:]___|

( .)(. )
) . (
( Y )

Tho
.-"' /). /) '"-.
( ( ' ; ' ) )
'. (") (") .'
"-.,.-"

Doi ban
o,o (>"
( ':' )o'' , )
(")(")(")("")(,,)

( ) , ,,( )
( o o )
/ ( . . )
..../'' "'
         
 
           HORSE
           
         

 
 ('\_/')      
("\_/")
         
  (          
       
-_-)      
           
         
 (-_-   )
         
 (___*_)    (______) 
 
         
          

(\__/)
(>'o'<)
(")_(")


(\ _ /)(\ _ /)
(^_^) (^_^)
 (") (") (") (")  

  
      +" *-._S2_.- * "+
        "+("._.)(._.*\\+"
      
  
      "+.,.+"

     
    /(,")\♥(".)      
./♥\. ./█\.
_| |_ _| |_


ღღღ__†__†__†__*_*
Noel
den
roi *_*__†__†__†__
ღღღ
.. L0j Chuc ... •*¤*•,.

¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY
CHIRSTMAS,•*¤*•,¸.¸,•
,l,
Noel 
,* ¤ *, Đến
*,/'¤'\,* Rồi !
*°./•♥•\.°* .☺.
`´`´`∩´`´`´..........
°°°°°°..........
l _::_______ll
l/________ /\ l
...|l_l|_'|l
l l l ☺-☺

♫ღღღ___†_†_†_*_
Chúc Noel 
an lành, ấm áp,
hạnh phúc,...
_*_†_†_†___ღღღ♫ 
 
...........,l,................
  
........,* ¤
*,......_I''I_
.....*,/'¤'\,*.....('-'
)
.*°../•♥•\
.°*(!:_!).
..`´`´`´∩`´`´`´...(___)
......°'°'°'°'°................
°Giáng °sinh* an
lành, lấm áp,
lhạnh phúc,l
yêu thương...!l

llllllllll
llll I.S2.U lll
llllllllllll
    ___::__       .*"*.*"*.
 
 /\______\    "+.
_ .+"
|_|__ []__| _.l-l-l-l-l._ 
ღღღ__††††_ ღღღ _††††
»(¯°•.†l0v3U!.•°¯)«
°°¶/¶ERRy ©¶-¶ITRS¶/¶AS°°
(""
(""*Ô-._
(""*Ô-._'"\/"'
(""*Ô-._'"\/"'_.-Ô*
(""*Ô-._'"\/"'_.-Ô*"")
(""*Ô-._'"\/"'_.-Ô*"")
"-.]~[
(""*Ô-._'"\/"'_.-Ô*"")
"-.]~[ ơi
(""*Ô-._'"\/"'_.-Ô*"")
"-.]~[ ơi ơi
(""*Ô-._'"\/"'_.-Ô*"")
"-.]~[ ơi ơi ]~[.-"
(""*Ô-._'"\/"'_.-Ô*"")
"-.]~[ Ơi Ơi ]~[.-"
(_.-"
(""*Ô-._'"\/"'_.-Ô*"")
"-.]~[ ơi ơi ]~[.-"
(_.-"Đ"-._)
.:!iii!:.,
,.:!iii!:.
*. Lo / / Ve .*
" - .\ , \. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. Lo / / Ve .*
" - .\ , \. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. Lo / / Ve .*
" - .\,\. - "
.:!iii!:.,.:!iii!:.
*. LoVe .*
" - .,. - "
align="center">, ___! !__ ,*"*..*"*,
/\_______\"+ ._. +"
|_|_[]____|-|-|-|-|-|-.,+'+._.+'+,+'+._.+'+,
', I l0ve he0 ,'
"+._.+""""""+._.+"
Y
Ye
Yeu
Yeu d
Yeu de
Yeu den
Yeu den t
Yeu den tr
Yeu den tro
Yeu den tron
Yeu den tron d
Yeu den tron doi
.+*"*+..+*"*+.
((
CHuNG ))
"+.
NHaN .+"
*+.
.+*
.+*"*+..+*"*+.
(( DoC ))
"+.
THâN .+"
*+.
.+*
.+*"*+..+*"*+.
(( DoC ))
"+.
THâN .+"
*+.
.+*